VEILIGHEID

Volgens de wet en regelgeving is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers. Maar wat is veiligheid nu eigenlijk?

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen de potentiële oorzaken die tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.  

Om dit te bereiken heeft de wetgever allerlei wet en regelgeving opgesteld waarmee randvoorwaarden zijn gecreëerd om het mogelijk te maken het werk veilig uit te kunnen voeren. Wij begrijpen dat u als werkgever niet alle wijzigingen in de wetgeving kunt volgen, terwijl wel van u verwacht wordt dat u deze kent en toepast in uw onderneming.

Door onze kennis op het gebied van arbeidsveiligheid zijn wij in staat u te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van uw veiligheidsbeleid.