ARBOCO Veiligheid & Advies B.V. VEILIGHEID, een manier van leven

Safety Culture Ladder (Veiligheidscultuurladder)

De Safety Culture Ladder (Veiligheidscultuurladder is een hulpmiddel om het veiligheidsbewustzijn in een organisatie naar een hoger niveau te tillen. De toegevoegde waarde voor een organisatie ligt in het feit dat medewerkers zich meer bewust worden van de risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen en daardoor voorkomen dat er (ernstige) ongevallen plaatsvinden. Een andere toegevoegde waarde is dat op deze manier voldaan kan worden aan de puntenvraag uit hoofstuk 4 (vraag 2) van de VCA norm. Ook wordt het steeds meer een eis van verschillende opdrachtgevers. ARBOCO Veiligheid & Advies kan u ondersteunen bij het opzetten/invoeren en opgaan voor certificering van de Safety Culture Ladder. Aan de hand van een 'self assesment' wordt beoordeeld op welke treden de organisatie zich bevindt. Ook worden op deze wijze de eventuele verbeterpunten naar voren gebracht. Samen met u kunnen we het veiligheidsbewustzijn van uw organisatie in beeld en zo mogelijk op een hoger nievau brengen. Wilt u klimmen op de Veiligheidsladder? Neem contact met ons op via de op de contactpagina vermelde mogelijkheden.