ARBOCO Veiligheid & Advies B.V. VEILIGHEID, een manier van leven

V&G Plan Werken in verontreinigde (water)bodem (CROW 400)

Bij werkzaamheden in verontreinigde (water)bodem is het van belang dat de werknemers op de juiste wijze beschermd worden tegen de gevaren die dit met zich meebrengt. Werken in verontreinigde (water)bodem vraagt dan ook om een deskundige begeleiding. Deze begeleiding begint bij het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G Plan). Wij kunnen, op basis van een grondonderzoeksrapport, dit V&G plan met de bijbehorende beheersmaatregelen voor u opstellen. In dit plan worden tevens de eventuele te verrichten metingen weergegeven. Tevens ontvangt u dan een logboek dat de (R-)DLP verplicht bij moet houden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.