ARBOCO Veiligheid & Advies B.V. VEILIGHEID, een manier van leven

V&G (Veiligheids en Gezondheids) PLANNEN

 In het Arbobesluit is in artikel 2.28 (Veiligheid en Gezondheidsplan) vastgelegd dat voor projecten waar meerdere partijen samenwerken en voor risicovolle projecten een V&G plan gemaakt dient te worden. In een dergelijk plan worden de afspraken tussen de diverse partijen op het gebied van veiligheid en gezondheid vastgelegd. Een van de verplichte onderdelen van het V&G plan is de (project) risico-inventarisatie en -evaluatie. 

De wetgeving schrijft voor dat een V&G plan beschikbaar moet zijn als:

  • het werk waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn;
  • het werk waarschijnlijk langer duurt dan 500 mandagen;
  • het werk bijzondere gevaren voor werknemers met zich meebrengt.

In dit laatste geval moet u ook denken aan het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde grond.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een (model) V&G plan voor uw bedrijf. Dit (model) V&G plan kunt u dan voor verschillende projecten inzetten. Natuurlijk kunnen wij ook een project specifiek V&G plan voor u maken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.