ARBOCO Veiligheid & Advies B.V. VEILIGHEID, een manier van leven

VCA ONDERSTEUNING

In de VCA checklist is onder 1.2 vastgesteld dat er binnen het bedrijf een V&G functionaris moet zijn aangesteld. Deze functionaris moet over de nodige deskundigheid beschikken. Dit houdt in dat de functionaris minimaal het diploma Middelbare Veiligheidskunde (MVK) moet hebben. 

Bedrijven kunnen er voor kiezen een dergelijke functionaris binnen het bedrijf aan te stellen, maar er mag ook een beroep gedaan worden op externe (ingeleende) deskundigheid.

ARBOCO Veiligheid en Advies kan deze (ingeleende) deskundigheid leveren. Door het afsluiten van een overeenkomst, waarin vermeld wordt dat u een beroep kunt doen op de externe deskundigheid, voldoet u aan de gestelde eis.

Voor meer informatie of het afsluiten van een overeenkomst kunt u contact met ons opnemen.