ARBOCO Veiligheid & Advies B.V. VEILIGHEID, een manier van leven

Lesboek Basis- / Middelbare Veiligheidskunde

Nieuw
€ 62,50

Praktisch en goed leesbaar naslagwerk, dat bestaat uit 318 pagina's, voor cursisten die de opleiding tot Basis of Middelbaar Veiligheidskundige (gaan) volgen.

Hardcover

Prijs excl. 9% BTW.

Inhoud

Deel 1 - De Arbeidsomstandighedenwet

Hfst. 1 - Wetgeving

         1.1 - Inleiding

         1.2 - Verplichtingen van de werkgever

         1.3 - Rechten en plichten van werknemers

Hfst. 2 - Overige wetgeving en normen

2.1 - Burgelijk Wetboek

2.2 - Wet op de ondernemingsraden (WOR

2.3 - De Arbeidstijdenwet (ATW)

2.4 - De Arbocatalogus

2.5 - Normen

Hfst. 3 - Wat is veiligheidskunde

3.1 - Wat is risico

3.2 - Wat is veiligheid

3.3 - Integrale zorg

Hfst. 4 - Taken van een veiligheidskundige

4.1 - De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

4.2 - Opstellen van rapportages

4.3 - De veiligheidskundige en de VGW(M) commissie

4.4 - Bedrijfshulpverlening (BHV)

4.5 - Uitvoeren van ongevalsonderzoeken

4.6 - Uitoefen van controle

Deel 2 - Risicobeheersing

Hfst. 5 - De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

5.1 - De RI&E volgens de Arbowet

5.2 - Risicosoorten en -bronnen

5.3 - Voorbereiding van de RI&E

5.4 - Uitvoeren van de RI&E

5.5 - Evalueren van risico's

5.6 - Opstellen van een Plan van Aanpak

5.7 - Toetsen van de RI&E

5.8 - Verdiepende RI&E's

5.9 - De functie RI&E

Hfst. 6 - De Project RI&E (V&G Plan)

6.1 Verantwoordelijkheden

6.2 Kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

Hfst. 7 - Taak Risico Analyse

7.1 Inleiding

7.2 Doel van de Taak Risico Analyse (TRA)

7.3 Wanneer een Taak Risico Analyse toepassen

7.4 Moment van uitvoeren

7.5 Betrokkenen bij de uitvoering

7.6 Werkwijze

Hfst. 8 - Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Deel 3 - Arbeidsplaatsen

Hfst. 9 - Inleiding

9.1 Definities

9.2 Wet- en regelgeving

Hfst.10 - De werkplek en fysieke belasting

10.1 Wet- en regelgeving

10.2 Beeldschermwerk

10.3 Duwen en trekken

10.4 Repeterende handelingen

10.5 Stand werk

10.6 Tillen en dragen

10.7 Trillingen en schokken

10.8 Werkhoudingen

10.9 Zittend werk

Hfst.11 - De werkplek en fysische factoren

11.1 Wet- en regelgeving

11.2 Elektromagnetische velden

11.3 Straling

11.4 Klimaat

11.5 Kou

11.6 Geluid

11.7 Licht

Hfst.12 - Besloten ruimten

12.1 wet- en regelgeving

12.2 Gevaren bij het werken in besloten ruimten

12.3 Maatregelen

Hfst.13 - Elektriciteit

13.1 Wet- en regelgeving

13.2 Aanwijzing van personeel

13.3 Begrippen

13.4 gevaren van elektriciteit

13.5 Beveiligingen

13.6 Elektrische arbeidsmiddelen

13.7 Werkzaamheden

13.8 Veiligstellen

13.9 Hulpmiddelen, gereedschappen en Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deel 4 - Arbeidsmiddelen

Hfst.14 -  Inleiding

14.1 Wet- en regelgeving

14.2 Keuze van arbeidsmiddelen

14.3 Constructieve veiligheid

14.4 Stappenplan voor een risicobeoordeling

14.5 Onderhoud en keuring

14.6 Deskundig gebruik

14,7 Bedieningssystemen

Deel 5 - Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Hfst.15 - Inleiding gevaarlijke stoffen

15.1 Risico's van gevaarlijke stoffen

15.2 Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen

15.3 Globally Harmonised System (GHS)

15.4 Gevaarlijke stoffen en het Arbobesluit

15.5 Vervoer van gevaarlijke stoffen

15.6 Opslag van gevaarlijke stoffen

15.7 Informatie over gevaarlijke stoffen

Hfst.16 - Inleiding biologische agentia

16.1 Wet- en regelgeving

16.2 Maatregelen

Deel 6 - Brand- en explosieveiligheid

Hfst.17 - Inleiding brandveiligheid

17.1 Het verbrandingsproces

17.2 Brandrisico

17.3 Brandpreventie

17.4 Brandbestrijding

Hfst.18 - Inleiding Explosieveiligheid

18.1 Wet- en regelgeving

18.2 Explosies

18.3 Explosiegevaarlijke omgeving

18.4 Ontstekingsbronnen

18.5 voorkomen van explosierisico's

18.6 Indelen in (gevaren)zones

18.7 Technische maatregelen ter bescherming tegen explosiegevaar

18.8 Het Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Deel 7 - Onderzoeksmethoden

Hfst.19 - Inleiding

19.1 Wet en regelgeving

19.2 onveilige situaties versus incidenten

19.3 Incidentanalyse

19.4 Onderzoeksmethoden

Deel 8 - Managementsystemen

Hfst.20 - Inleiding

20.1 Arbomanagement

20.2 ISO 45001

20.3 VCA normen

20.4 VCO

20.5 VCU

Hfst.21 - Veiligheidsladder (SCL)

21.1 Treden binnen SCL

21.2 SCL in de bouw

Bijlagen